Zpracování osobních údajů

Hotel Klaret mimo provoz

Vážení návštěvníci, provoz Hotelu Klaret byl ukončen.

Navštivte Hotel Imos Praha

Vážíme si Vaší přízně a nabízíme Vám ubytování v moderním Hotelu Imos, který se nachází o 1 km blíže centru Prahy.

www.hotel-imos.com/cz

+420 721 520 520

  • Moderní hotel
  • Blíže centru
  • Blíže výstavišti PVA Letňany
  • Lepší spojení MHD, metro Letňany
  • Velké vlastní parkoviště
  • Na dosah hypermarket Globus, čerpací stanice, myčka

Kdo je správcem osobních údajů

Výhradním správcem osobních údajů je provozovatel hotelu Klaret a webu www.hotel-klaret.com, společnost DOGA 001, s.r.o., sídlem Kokořínská 187/31, Ďáblice, 182 00 Praha 8, IČ: 24292893. Osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou uloženy u správce osobních údajů, společnosti DOGA 001, s.r.o.
Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mohou být osobní údaje uloženy u pověřených zpracovatelů.
Zpracování a uložení osobních údajů probíhá výhradně na území České republiky, nejsou zpracovávány mimo území EU.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let, pokud není zákonem stanoveno jinak. Potom jsou vymazány.

Jaké údaje zpracováváme

  1. Rezervační formulář
  2. Cookies

Rezervační formulář

Na stránkách www.hotel-Klaret.com je možné použít rezervační formulář, pomocí kterého jsou informace odesílány na reservations@hotelklaret.com.

Zpracovávané údaje
Jméno, email, telefon.

Kdo údaje zpracovává
Správcem i zpracovatelem osobních údajů odesílaných emailem, resp. rezervačním formulářem, je společnost DOGA 001, s.r.o.

Důvod zpracování
Osobní údaje jsou získáváni na základě zákonné povinnosti – uzavření smlouvy o ubytování. Neposkytnutí údajů může mít za následek neuzavření smlouvy.

Cookies

Na stránkách www.hotel-Klaret.com jsou použity cookies.

  • Cookies zajišťující funkčnost webu hotel-klaret.com
  • Google Analytics - měření návštěvnosti webu